Základní informace

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

8.- 9. duben 2024
Aula VŠB-TU, Konferenční sál UA2 (1. patro), 17. listopadu l2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

MAPA MÍSTA KONÁNÍ

POŘADATEL

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

ZÁŠTITA

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava a LF OU

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

HOSTÉ

Jürgen ABRAMS
Hamm, Německo

Niels ABRAMS
Hamm, Německo

Stanislav ČERVENKA
Ostrava

Jan HANÁK
Brno

Tanja HILDEBRAND
Freiburg, Německo

Viktor CHROBOK
Hradec Králové

Petr MATOUŠEK
Ostrava

Jan VODIČKA
Pardubice

FAKULTY

M. Bílená, Ostrava
L. Čábalová, Ostrava
J. Divák, Ostrava
T. Ekrtová, Ostrava
V. Hránková, Ostrava
T. Jonszta, Ostrava
O. Jor, Ostrava
A. Kopecký, Ostrava
R. Lipina, Ostrava
J. Lubojacký, Ostrava
J. Mičaník, Ostrava
M. Mladoňová, Ostrava
J. Němčanský, Ostrava
S. Polášková, Ostrava
J. Štembírek, Ostrava
K. Zeleník, Ostrava

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C
725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264
e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz

AKREDITACE ČLK / CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č.16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester. Jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů. Po skončení akce ČLK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID). Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat pouze registrovaným účastníkům ukončení KURZU.